Kosken Kaiun vuoden 2021 sääntömääräinen syyskokous järjestetään Kosken Osuuspankin auditoriossa keskiviikkona 3. marraskuuta klo 18.30. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 18.

Esillä ovat normaalit syyskokouksen sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2022 toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä johtokunnan henkilövalinnat. Niiden lisäksi kokouksessa käsitellään myös pandemian vuoksi siirtyneet kevätkokouksen asiat, kuten vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.

Tervetuloa

Johtokunta

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
– Seuran puheenjohtaja Esko Heikkinen

2. Valitaan sekä kevät- että syyskokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat

3. Todetaan
– läsnäolijat
– äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Syyskokous on pidettävä loka-marraskuussa. Kutsu seuran varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu on lähetetty sähköpostitse.

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– Toimintakertomukset esitetään myös jaostoittain.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille vuoden 2020 osalta.

7. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 2022
– Johtokunnan esitys on, että urheilumuodot ovat entiset, eli frisbeegolf, hiihto, lentopallo, pöytätennis ja yleisurheilu.

8. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
– toimintasuunnitelma
– talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varte
– toimintasuunnitelmissa esitetään myös jaostojen toimintasuunnitelmat, joissa on esitetty jaostojen jäsenet (ks. kohta 12).

9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
– Vuonna 2021 puheenjohtajana on toiminut Esko Heikkinen.

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
– Erovuorossa ovat Jari Esselström, Saku Kanasuo, Anne Niemelä-Laaksonen ja Tapani Rantanen (Hanna Kanasuo, Jukka Lehti ja Tero Naumi jatkavat johtokunnassa vuonna 2020 valittuina).

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi toimintavuosi.
– Johtokunnan esitys on, että toiminnantarkastajina jatkavat Ilkka Harjunpää ja Erja Raunio ja heidän varamiehinään Antti Virtanen ja Sakari Virtanen.

12. Valitaan jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä seuran muut tarvittavat toimihenkilöt.

13. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
– Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksut ovat entiset, eli yli 15-vuotiailta 10 euroa ja alle 15-vuotiailta 5 euroa.

14. Valitaan edustajat vuosi- ym. kokouksiin yhdistyksissä, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

15. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat.

16. Kokouksen päättäminen