Aika:              22.10.2020 klo 18.30, kahvitarjoilu alkaa klo 18

Paikka:           Kosken Osuuspankin auditorio

Koronapandemian vuoksi Kosken Kaiun kevätkokous jäi kokonaan pitämättä. Sen oleellisimpia tehtäviä ovat vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksien vahvistaminen sekä vuoden 2019 parhaiden urheilijoiden palkitseminen.

Syyskokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistaminen sekä seuran puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten (1/2) vaalit. Nyt kaikki mainitut asiat hoidetaan yhdessä kokouksessa.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
  – Seuran puheenjohtaja Esko Heikkinen
 2. Vuoden 2019 parhaiden urheilijoiden ja muiden toimijoiden palkitseminen
 3. Valitaan sekä kevät- että syyskokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d) ääntenlaskijat
 4. Todetaan
  a) läsnäolijat
  b) äänioikeutetut jäsenet
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Syyskokous on pidettävä loka-marraskuussa. Kutsu seuran varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu on lähetetty sähköpostitse.
 1. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  Toimintakertomukset esitetään myös jaostoittain
 2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille vuoden 2019 osalta.
 3. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 2021. Johtokunnan esitys on, että urheilumuodot ovat entiset, eli frisbeegolf, hiihto, lentopallo, pöytätennis ja yleisurheilu.
 4. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  a) toimintasuunnitelma
  b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Vuonna 2020 puheenjohtajana on toiminut Esko Heikkinen.
 2. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Jukka Lehti, Hanna Kanasuo, Tero Naumi ja Tuomas Sallinen (Jari Esselström (Saku Kanasuo, Anne Niemelä-Laaksonen ja Tapani Rantanen jatkavat johtokunnassa vuonna 2019 valittuina).
 3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Johtokunnan esitys on, että toiminnantarkastajina jatkavat Ilkka Harjunpää ja Erja Raunio ja heidän varamiehinään Antti Virtanen ja Sakari Virtanen.
 4. Valitaan jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä seuran muut tarvittavat toimihenkilöt.
 5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 2021. Johtokunnan esitys on, että jäsenmaksut ovat entiset, eli yli 15-vuotiailta 10 euroa ja alle 15-vuotiailta 5 euroa.
 6. Valitaan edustajat vuosi- ym. kokouksiin yhdistyksissä, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat
 8. Kokouksen päättäminen