Kosken Kaiku ry:n sääntömääräinen syyskokous

Paikka ja aika: Kosken Osuuspankin auditorio tiistaina 5.11.2018 klo 18.30. Kokouksen aluksi kahvitarjoilu alkaen klo 18.00

Esityslista

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3) Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena. Johtokunnan esitys on, että vuoden 2019 urheilumuodot ovat frisbeegolf, hiihto, lentopallo, pöytätennis ja yleisurheilu.

6) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7) Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Vuonna 2019 puheenjohtajana on toiminut Esko Heikkinen.

8) Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Johtokunnassa on sääntöjen mukaan 7-10 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Erovuorossa ovat Jari Esselström, Saku Kanasuo, Anne Niemelä-Laaksonen ja Tapani Rantanen. Vuonna 2018 valitut jäsenet ovat Hanna Kanasuo, Jukka Lehti, Tero Naumi ja Tuomas Sallinen.

9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi toimintavuosi. Johtokunnan esitys on, että toiminnantarkastajiksi valitaan Ilkka Harjunpää sekä Erja Raunio ja heidän varamiehikseen Antti Virtanen ja Sakari Virtanen.

10) Valitaan jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä seuran muut tarvittavat toimihenkilöt.

11) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. Johtokunnan esitys on, että liittymismaksua ei ole, ja että jäsenmaksut 2019 ovat entiset eli alle 15-vuotiaat 5 euroa ja yli 15-vuotiaat 10 euroa.

12) Valitaan edustajat vuosi- ym. kokouksiin yhdistyksissä, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

13) Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten seuran sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat

14) Kokouksen päättäminen.